Afua ya Elimu juu ya Uzazi wa Mpango – Mtaala kwa ajili ya Viongozi wa Dini ya Kikristo

RESOURCE / Translated Resource in Language other than English

Afua ya Elimu juu ya Uzazi wa Mpango – Mtaala kwa ajili ya Viongozi wa Dini ya Kikristo

2024

Mtaala wa siku moja uliojumuisha vipengele vya kidini na kiafya vya uzazi wa mpango ulitumika kutoa elimu kuhusu uzazi wa mpango kwa viongozi wa dini kaskazini-magharibi mwa Tanzania. Mtaala huu, ambao ulifundishwa pamoja na viongozi wa kidini wa Tanzania na wataalamu wa afya, ulipimwa katika jaribio la kikundi kilichochaguliwa kwa nasibu katika jamii 24. Kupokelewa kwa uzazi wa mpango uliongezeka kwa asilimia 19 zaidi katika jamii ambazo viongozi wa kidini walipokea mtaala huu wa elimu, ikilinganishwa na jamii ambazo mtaala wa elimu ulitolewa baada ya kumalizika kwa jaribio. Takwimu hizi zilichapishwa katika The Lancet Global Health mwezi Desemba 2023. Waandishi wanatoa mtaala huu kwa Kiingereza na Kiswahili katika viungo hapa chini kwa lengo la kufanya mtaala huu upatikane bure na uweze kupatikana kwa wale wanaotaka kutumia kutoa elimu katika jamii zao wenyewe.

A one-day curriculum that incorporates religious and medical aspects of family planning was used to provide education about family planning to religious leaders in northwest Tanzania. The curriculum, co-taught by Tanzanian religious leaders and health professionals, was tested in a cluster randomized trial in 24 communities. The uptake of family planning increased 19% more in communities in which religious leaders received this educational curriculum, compared to communities in which the educational curriculum was provided after completion of the trial. This data was published in The Lancet Global Health in December 2023. The authors provide the curriculum in English and Kiswahili in the links below with a goal of making this curriculum freely available and accessible to those who would like to use it to provide education in their own communities.

View Resource

Member-Only Resources

See resources available only to active CCIH members. (You must log in with your user name and password.)

Login